Wine – Winehq Kurulum , Hatalar ve Çözümleri

wine ; windows programlarını linux ortamında çalıştırmanıza yarayan araçtır.


Kurulum ;

sudo apt-get install wine
sudo apt-get install winetricks

//

winehq için  aşağıdaki sayfadan dağıtımınızı seçip yönlendirmeleri gerçekleştiriniz.
https://www.winehq.org/download

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Hata= err:module:import_dll Library MSVBVM60.DLL
Çözüm= winetricks vb6run

Hata= .exe nin çalışmaması
Çözüm= konsol > wine exeismi.exe (konsolda .exe nin olduğu path a gitmelisiniz.)
Ek= Bu şeklde başka exe ve programların neden çalışmadığını ve karşılaşılan hataları da görebilirsiniz.

Hata= .wine is not owned by you
Çözüm= verdiğiniz komutun başındaki “sudo” komutunu kaldırınız . sudo -s şeklinde root olmuşsanız root olmadan tekrar giriş yapınız.

Hata= /usr/bin/winetricks: line 2201: /tmp/early_wine.err.txt: Permission denied
wine cmd.exe /c echo ‘%ProgramFiles%’ returned empty string, error message
Çözüm=  rm -rf /tmp/early_wine.err.txt

Linux Failed to mount | Windows is hibernated hatası Fix

 

Error mounting: mount exited with exit code 14: Windows is hibernated, refused to mount.
Failed to mount ‘/dev/sda*’: Operation not permitted
The NTFS partition is hibernated.

Windows yanına linux kuranların ntfs klasörlerine ulaşmak istediğinde karşılaştığı bu hatanın bir kaç çözümü var.

1) En basitleri ve orjinalliği bozmayan çözümü ;
windows > çalıştır (Win+R) > cmd > shutdown /s /t 0
bu şeklide windows u kapattığınızda rahatlıkla [linux |ubuntu,mint vs. farketmez] ntfs disk bölümünüze ulaşabilirsiniz.

// aşağıda vereceğim diğer maddelerde sda ve media klasör/dosyaları sizin bilgisayarınızda fark gösterebilir işlem yaparken bunları dikkate alınız.

2) Sadece okuma izni vererek erişmek ;

sudo mount -o ro /dev/sda2 /mnt
-o ro = okuma izni vermeye yarıyor. (read only)

3) Denemediğim ama çözüm olarak hiberfile silinmesiyle sorunun çözümü olan 
sudo mount -t ntfs-3g -o remove_hiberfile /dev/sde2 /media/FE46D60C46D5C615

#ek olarak bir yerde bu işin neden kaynaklandığını açıklamış onuda paylaşıyorum ;

First, make sure you have cleanly shutdown windows and have not hibernated it.

According to the ntfs-3g manual, there is an option that allows you to do this:

remove_hiberfile
Unlike in case of read-only mount, the read-write mount is
denied if the NTFS volume is hibernated. One needs either to
resume Windows and shutdown it properly, or use this option
which will remove the Windows hibernation file. Please note,
this means that the saved Windows session will be completely
lost. Use this option under your own responsibility.

So, I stress that this will destroy any unsaved data that is in the hibernated Windows session. If that is not an issue for you, you should be able to access the drive by running:

sudo ntfs-3g -o remove_hiberfile /dev/sdXN/path/to/mount
Change sdXN to your windows partition (e.g. /dev/sda1) and /path/to/mount to the actual path you want to mount to.

That should mount the drive correctly and since it will delete the hibernated session file, it should mount normally from now on.

 

Linux Mint – Sonradan Swap Alanı Eklemek

Sonradan Swap Alanı eklemek

# Bu Konuda Türkçe Makale Yok Pratik Yoldan Anlatacağım.
# 3 Adımda..

 /etc/fstab dosyasının üzerinde dönen bir olay var fakat biz oraya hiç editorlerle bulaşmadan halledeceğiz.
1) Bu Kod ile Swap Dosyamızı Oluşturalım.
 dd if=/dev/zero of=/var/my_swap bs=1024 count=131072burada bilinmesi gereken  count=131072 -> (128 x 1024 = 131072) 128 mb a denk gelmekte.

2) Sırasıyla bu kodları girerek aktif edeceğiz.

 mkswap -f /var/my_swap
 swapon /var/my_swap

3. Adım check etmek aslında 🙂
Komut> free

aykanakduman.blogspot.com.tr

aykanakduman.blogspot.com

Silmek için ise ;

swapoff /var/my_swap
rm /var/my_swap