internet üzerinde kullanabileceğiniz sembol kodları

Facebook, Myspace gibi sitelerde pratik olarak kullanabileceğiniz sembol kodları ;

Alt + 1 ☺
Alt + 2 ☻
Alt + 3 ♥
Alt + 4 ♦
Alt + 5 ♣
Alt + 6 ♠
Alt + 7 •
Alt + 8 ◘
Alt + 9 ○
Alt + 10 ◙
Alt + 11 ♂
Alt + 12 ♀
Alt + 13 ♪
Alt + 14 ♫
Alt + 15 ☼
Alt + 16 ►
Alt + 17 ◄
Alt + 18 ↕
Alt + 19 ‼
Alt + 20 ¶
Alt + 21 §
Alt + 22 ▬
Alt + 23 ↨
Alt + 24 ↑
Alt + 25 ↓
Alt + 26 →
Alt + 27 ←
Alt + 28 ∟
Alt + 29 ↔
Alt + 30 ▲
Alt + 31 ▼

Diğer,

Kalp : ❤ ❥ ♡ ♥ ღ ɞ
Apple symbol: Ѽ
Special face symbol Style 1: ㋡
Special face symbol Style 2: ㋛
Chess black facebook symbols : ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟
Chess White Facebook Symbols: ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙
Crosses facebook symbols: ☩ ☨ ☦ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✠
Facebook Flowers Symbol: ❀ ✿ ❁ ✾
Butterfly symbol 01: Ƹ̴Ӂ̴Ʒ
Butterfly symbol 02: ƸӜƷ
Butterfly style 03: εїз
Music Symbols: ♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯

– Poker Symbols –
Poker black: ♥ ♦ ♣ ♠
Poker White: ♡ ♢ ♤ ♧
Moon symbols ☾ ☽
Sun symbols: ☼ ☀
Cloud and umbrella ☁ ☂
Snowman: ☃
Comet: ☄

Stars symbols
★ ✩ ✮ ✯ ✰ ☆ ⋆ ╰☆╮✡ ۞

Snowflake symbols:
❇ ❈ ❅ ❄ ❆

Religion & belief facebook symbols
☯ ✡☨ ✞ ✝☥ ☦ ☧ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ – Peace symbols: ✌☮

Risk radioactive and biological: ☢ ☣
Check symbol for facebook ✓
Hands pointing: ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟
Writing Symbols: ✉ ✍ ✎ ✏ ✐✑✒ ⌨
Scissors symbols: ✂ ✄
Phones symbols: ☎ ☏ ✆
Clocks:⌛ ⌚
Airplane facebook symbol: ✈
Dinner: ♨ Skull symbol: ☠
Decorative symbols: ๑ ۩ ۞

Burçlar ;
♈ – Aries (The Ram)
♉ – Taurus (The bull)
♊ – Gemini (The Twins)
♋ – Cancer (The Crab)
♌ – Leo (The Lion)
♍ – Virgo (The Virgin)
♎ – Libra (The Scales)
♏ – Scorpio (The Scorpion)
♐ – Sagittarius (Centaur The Archer)
♑ – Capricorn (Goat-horned, The sea goat)
♒ – Aquarius (The water bearer)
♓ – Pisces (The fish)

Numeric facebook symbols: ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳

Letters:ⒶⒷⒸⒹⒺⒻ ⒼⒽⒾⒿⓀⓁ ⓂⓃⓄⓅⓆⓇ ⓈⓉⓊⓋⓌⓍ ⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕ ⓖⓗⓘⓙⓚⓛ ⓜⓝⓞⓟⓠⓡ ⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ

Oriental symbols: ㊊㊐㊋㊌㊍㊎㊏ ㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗ ㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆ ㊇㊈㊉

Alıntılandığı sayfa ; twocarlo wordpress

 

 

☪☪☪☪

Access denied for user ‘root’&Yapılandırma dosyanız içinde tanımlanmış ~ Fix

Problem ;
Yapılandırma dosyanız içinde tanımlanmış.
Access denied for user ‘root’@’localhost’ (using password: NO)

fix referans Click

fix;
sudo apt-get purge phpmyadmin
apt-get autoremove
dpkg -l | awk ‘/^rc/ {print $2}’ | xargs dpkg –purge
sudo apt-get install phpmyadmin

MariaDB&MySQL | ERROR 1524 (HY000) ~ Fix

Problem ;

ERROR 1524 (HY000): Plugin ‘ where User=’root’ is not loaded

Fix referance ; Click  

Fix ;

1)fix.sh şeklinde dosya açıp aşağıdaki kodları yapıştırın
2)Dosyayı kaydettikten sonra -> “chmod +x fix.sh”  komutunu verin.
3)sudo ./fix.sh şeklinde çalıştırın.

Kod ;

#/bin/bash
#sleep is necessary, so that things will not happen before the necessary steps REALLY FINISHED.
/etc/init.d/mysql stop
killall mysqld_safe
killall mysqld
sleep 3
mysqld_safe –skip-grant-tables &
echo “USE mysql;”>/tmp/mariadbsolve.sql
echo ‘UPDATE `user` SET `plugin`=”” Where `User`=”root”;’>>/tmp/mariadbsolve.sql
echo “FLUSH PRIVILEGES;”>>/tmp/mariadbsolve.sql
echo “exit”>>/tmp/mariadbsolve.sql
sleep 2
mysql -u root < /tmp/mariadbsolve.sql
sleep 2
/etc/init.d/mysql stop
sleep 2
killall mysqld_safe
killall mysqld
sleep 2
/etc/init.d/mysql start

Linux Mint 18.x LAMP (Linux + Apache + MariaDB + Php) Sunucu Kurulumu

https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=6282.0 /Butterfly dan alıntıdır.

1)Apache 2.4 Kurulumu

Terminal Komut= sudo apt-get install apache2
Test= Tarayıcıya http://localhost | cevap “It works!”   -> sorun varsa= sudo systemctl restart apache2

2)MariaDB (MySQL’in Uyumlu Çatallaması) Kurulumu

Terminal Komut= sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client
root şifresi Ayar= sudo mysql_secure_installation |enter , Y , şifre , şifre , y ,y ,y
test= #root girişi > sudo mysql -u root -p  |quit  #maria db >sudo service mysql status

MariaDB öncesi MSQL kurulu iste ; 
sudo systemctl stop mysql
sudo apt-get –purge –auto-remove mysql-server mysql-client mysql-common
sudo apt-get autoclean
sudo rm -rf /var/lib/mysql/
sudo rm -rf /etc/mysql/

3)PHP 7.0 Kurulumu

Terminal komut= sudo apt-get install php7.0 libapache2-mod-php7.0
Terminal Komut= sudo systemctl restart apache2
Test=php -v
Test terminal =sudo xed /var/www/html/testphp.php
yaz ;

 

git;
http://localhost/testphp.php
|php bilgileri sayfası

4 – PHP için MariaDB (MySQL) Destek Paketlerinin Kurulumu

PHP7’ye MariaDB (MySQL) desteği kazandırma
Terminal Kod= sudo apt-get install php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-gd php7.0-intl php-pear php-imagick php7.0-imap php7.0-mcrypt php-memcache  php7.0-pspell php7.0-recode php7.0-sqlite3 php7.0-tidy php7.0-xmlrpc php7.0-xsl php7.0-mbstring php-gettext
Terminal Komut=sudo systemctl restart apache2
Test= (açılan sayfada mysqli ve mysqlnd kısımlarında “enabled” yazacak).
http://localhost/testphp.php

5 – PhpMyAdmin Kurulumu (Tercihli)

Terminal Kod=sudo apt-get install phpmyadmin

İşlemler -1-
Kurulum sırasında sizden tercih yapmanız isteyecek bir alan gelecek. Bu ekranda yukarı ve aşağı tuşları ile apache2’yi seçmeli ve boşluk tuşuna basarak işaretlmesiniz. Sonrasında sekme (tab) tuşuna basarak “Tamam” seçeneğini seçip giriş (enter) tuşu ile kuruluma devam edeceksiniz.

phpmyadmin paketinin veritabanı dbconfig-common ile yapılandırılsın mı? > Evet
phpmyadmin paketi için MySQL uygulama parolası > belirle

işlemler -2-
apache2.conf yapılandırma dosyasını açınız,
Terminal Komut=sudo xed /etc/apache2/apache2.conf
|en alt satıra ekle=Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
Terminal Komut=sudo systemctl restart apache2

Artık http://localhost/phpmyadmin ile PhpMyAdmin web arayüzüne ulaşabilirsiniz. Açılan sayfada kullanıcı adı olarak root, parola olarak MariaDB kurulumunda belirlenen root parolasını gireceksiniz.

Root Komutuyla Giriş yapılamazsa ;

terminal komut= sudo mysql -u root

MariaDB kabuğunda sırasıyla aşağıdaki komutları çalıştırınız.

use mysql;
update user set plugin='' where User='root';
flush privileges;
exit

Ardından http://localhost/phpmyadmin web arayüzünü tazeleyip yeniden oturum açmayı deneyebilirsiniz.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PHP5 Linux Mint 18/Ubuntu 16.04 deposunda mevcut değil. Bir PPA deposu yardımıyla kurulabiliyor

Linux Mint 18’e PHP 5.6 Kurulumu

Kod:

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Kod:

sudo apt-get update

Kod:

sudo apt-get install php5.6 libapache2-mod-php5.6 php5.6-curl php5.6-gd php5.6-mbstring php5.6-mcrypt php5.6-mysql php5.6-xml php5.6-xmlrpc


PHP Sürümleri Arasında Geçiş

Aşağıdaki komutla PHP sürümleri arasında istemci bazında geçiş yapabilirsiniz.

Kod:

sudo update-alternatives --config php
Komutu çalıştırdığınızda aşağıdakine benzer çıktı alacasınız, bu ekrandan varsayılan PHP sürümünün başındaki rakamı girerek seçim yapabilirsiniz..

Kod:

php alternatifi için 2 seçenek var (/usr/bin/php sağlanıyor).

Seçim       Yol              Öncelik   Durum
————————————————————
* 0            /usr/bin/php7.0   70        otomatik kip
1            /usr/bin/php5.6   56        elle ayarlanmış kip
2            /usr/bin/php7.0   70        elle ayarlanmış kip

Mevcut seçimi[*] korumak için ‘a basın ya da seçiminizin numarasını girin:

Aşağıdaki şekilde Apache‘nin kullanacağı PHP sürümleri arasında  geçiş yapabilirsiniz.

PHP 7.0’dan PHP 5.6’ya geçiş için aşağıdaki komutu çalıştırınız.

Kod:

sudo a2dismod php5.6 & sudo a2enmod php7.0 & sudo service apache2 restart
PHP 5.6’dan PHP 7.0’aa geçiş için aşağıdaki komutu çalıştırınız.

Kod:

sudo a2dismod php7.0 & sudo a2enmod php5.6 & sudo service apache2 restart
Sonrasında aşağıdaki komutla Apache servisini yeniden başlatmayı unutmayınız.

Kod:

sudo systemctl restart apache2


Kurulum sonrasında aşağıdaki komutla sürüm kontrolü yapılabilir.

Kod:

php -v
Kaynak

Seo için ipuçları | Hızlı indexletme Yolları

Güncel İçerik (3x hızlı indexlenme)
Güncel içeriğin herkes Google açısından önemini biliyordur. Sitemizde hangi aralıklarla içerik yayınlanıyorsa, Google Botları’n ziyareti de ona göre şekilleniyor ve içerik güncelliği ile doğru orantıda site ziyaret sayısını belirliyorlar.
Dolayısıyla sitede gün aşırı içerik değişikliği varsa Google gün aşırı girmeye başlıyor. Saatte bir değişiklik varsa saatte bir Google ziyaret ediyor.
İmleme Siteleri (4x hızlı indexlenme)
İmleme siteleri, en çok içerik girilen sistemlerdir. Öyle imleme siteleri vardır ki, neredeyse dakika başı yeni bir link eklenmekte ve içerik güncellenmektedir. Google Bot neredeyse bu sıklıkta güncellenen imleme sitelerinden çıkmamaktadırlar. Dolayısıyla yeni yazılan yazılarınızın linkini bu sitelere eklemek, Google’ın yazınızı anında farketmenizi sağlayacaktır. Tabi ki burada indexleme hızı tamamiyle, imleme sitesinin güncellenme sıklığına bağlıdır.
Sosyal Siteler (5x hızlı indexlenme)
Tabi ki, burada sosyal sitelere genel olarak imleme siteleri dahil olsa da, onlar dışındakilerden bahsedeceğim. Özellikle Twitter, Facebook, FrienFeed gibi sosyal sitelerde son yazılarınızın linklerinin yer alması 3 ila 6 kat arasında indexlenme hızınızı arttırabilir. Bunun için Son yazılarınızı Twitter, Facebook gibi uygulamalara göndermek oldukça iyi bir tercih olacaktır.
Ping Siteleri (4x hızlı indexlenme)
Ping siteleri, arama motorlarına yeni yayınlana yazılar hakkında veri gönderen sitelerdir. Hazır sistemlerimiz destekliyorsa otomatik ping servislerine gönderme ayarları yapılmalı. Desteklemiyorsa, Elle bu servislere yazılarımız eklenmelidir.
Sitemap Oluşturma (3x hızlı indexlenme)
Site içerisindeki yazılarımızın bir güncellenme aralığı varsa, site haritasının da güncellenme sıklığı vardır. Özellikle anasayfanızdan link çıkışında bulunduysanız bu daha fazla olmaktadır. Google webmaster araçlarından sitemap ekledikten sonra, google daha hızlı ziyaret edebilmektedir, site haritasınız. Aynı zamanda sitemap eklentisi kullanıyorsanız bunun da oldukça faydası olacaktır. Çünkü sitenize her eklenen yeni link, site haritası eklentisi tarafından Sitemap’e eklenerek arama motorlarına bilgilendirmelerde bulunmaktadır. Aynı zamanda bu bilgilendirmeyi, Webmaster araçlarından Sitemap’i yeniden yükle diyerek de yapabilirsiniz.
Site haritasında alacağınız backlinkler, site haritanızın güncellenme sıklığını arttıracaktır. Bu vesileyle, tüm sayfalarınızın linkini listeleyen site haritanızdan Google, yeni bir sayfa açılıp açılmadığnı anlayabilmektedir.
Yazılarda küçük değişiklikler (2x hızlı indexlenme)
Yazıların kendi içelerinde güncellenme sıklığı yine Google botları açısından önemli bir kriterdir. Yazı içerisinde, cümle değişiklikleri hatta kelime değişiklikleri yapsanız bile bu google botların gözünden kaçmayacak ve bir sonraki ziyaretini kısaltacaktır.
Yazılara Yorum Yapılması (2,5x hızlı indexlenme)
Yazılarınıza yorum yapılması, yine o sayfa içerisinde ayrı bir güncelleme olayıdır. Bir yazıya ne kadar sık yorum ekleniyorsa, Google Bot yine o sıklıkla ziyaret etmeye başlayacaktır. Bu açıdan ziyaretçileri yorum yapmaya teşvik edin ve yapılan yorumlara mutlaka cevap verin. Eğer yorum yapılmıyorsa, ziyaretçi kılığında siz bile yorum ekleyebilirsiniz.
Sık güncellenen sitelere yorum yapmak (3x e kadar hızlı indexlenme)
Sık güncellenen sitelere, kendi sitenizi de belirterek yorum yaptığınızda, o sayfaya Google Bot’un ilk gelmesiyle, botu sitenize de çekmiş olacaksınız. Özellikle burada yorum yaptığınız sayfanın güncelliği, sitenin güncelliğinden daha önemlidir. Dolayısıyla, sık yorum alan bir yazıya yorumda bulunmak daha avantajlı olacaktır.
Siteniz hızlı olsun (2x e kadar hızlı indexlenme)
Hızlı siteyi hem ziyaretçiler, hem Google sever. Siteniz ne kadar hızlı olursa ve xhtml boyutu ne kadar az olursa, google daha çok ziyaret etmeye başlar. Bir siteyi hızlandırmak için gerekli 30 a yakın kriteri İnanılmaz Site Hızlandırma Yöntemleri başlığında anlatacağız.
Linkinizi ilgili google arama sonucuna ekleme (1.5x hızlı indexlenme)
Evet hiç kimsede yer almayan bilgilerden bir tane daha. Yeni bir yazı yayınlar yayınlamaz, yazıya ait, ilgili anahtar kelimede Google’da arama yapın. O arama sayfasında en altta “Memnun kalmadınız mı? Daha iyisini yapmamıza yardımcı olun” yazmaktadır. Buraya tıklayarak ilgili linki ekleyerek google sonuçlarında göremediğinizi, görmek istediğinizi belirtiyorsunuz.
Sidebarda son yazıları listeleme (2x hızlı indexlenme)
Yan menüde sitenize ait son yazıları listelerseniz. Google bot, herhangi bir yazınızı ziyaret için gelse de, yan menüden son yazınızı fakederek onu indexleyecektir.
Yazı linkini google da arama (1.5x hızlı indexlenme)
Yazdığınız yazının linkini Google’da arayarak, bir nevi bu link hakkında Google’ı bilgilendirmiş oluyorsunuz. Çok etkili olmasada, yine faydası dokunabilecek bir tekniktir.
Google toolbar kullanımı (2x hızlı indexlenme)
Google toolbar, kullanılarak yine google’u ziyaret edilen sayfaladan haberdar edebilirsiniz. Bu şekilde yeni sayfanıza yapacağınız birkaç ziyaret ile indexlenmesine katkıda bulunabilirsiniz.
Anasayfa güncelliği (2x hızlı indexlenme)
Anasayfa ne kadar güncel ise, anasayfanızda yer alacak son yazıda o kadar daha erken farkedilir ve indexlnir. Anasayfanızın güncelleiği, sayfadaki farklılık ve çeşitlilik ile olur. Bunları nasıl sağlarız.
Son yorumları gösterme : Yazılarınıza yapılan yorumları anasayfada göstererek devamlı güncel içeriğe sahip olmasını sağlayabilirsiniz.
Rastgele yazılar : Rastgele yazıları gösterme de oldukça etkili bir taktiktir. Her sayfa gösteriminde rastgele yazı çıktıkça,anasayfa içeriği de farklılık göstereceği için o kadar bot ziyareti artacaktır.
Forumdaki son yazılar : Eğer bir foruma sahipseniz, forumdaki son yazıları listeleyerek, hem forum yazılarının daha hızlı indexlenmesini sağlarsınız. Hem de, anasayfa içerisinde oluşan güncelleme ile Google Bot’un dikkatini çekersiniz.
Sayfa içlerinde benzer yazılar (1,5x hızlı indexlenme)
Bir yazı içerisinde, benzer yazıları listelerseniz, yeni yayınlanan yazının benzeri bir başka yazı Google  Bot tarafından ziyaret edildiğinde, yine benzer yazılardan son yazının dikkat çekmesi sağlanacaktır.
Yazıya etiket eklemek (1.5x hızlı indexlenme)
Yazılan yazıya, daha önce kullanılmış bir etiket eklerseniz. Bu etiket sayfasının Google tarafından ziyaret edilmesi halinde son yazıda farkedilerek indexlenecektir.
Sonuç olarak, buradaki tüm yöntemlerin aynı yazıda uygulanması halinde, indexlenme hızını saniyelere kadar indirebilirsiniz.
Not : x ile belirtilenler kattır. Yani 2katı, 3 katı vs. gibi. Daha çok hangi kriterin daha ncelikli olduğunu belirtmek üzere kullanılmıştır. Kesin bir ölçü olmamakla birlikte, kişisel değerlendirme ve kanaattir.
Bir önceki yazımız olan Sitenizin ziyaretçi istatistiklerini tutun başlıklı makalemizde alexa, google analytics ve sayyaç hakkında bilgiler verilmektedir.