Windows Ağ Komutları

Windows Ağ Komutları :

Ipconfig

Bu komutla bilgisayarınızın ağa ait olan bilgilerini görebilirsiniz. Bunların arasında ağa bağlanırken kullanılan IP adresi, gateway sunucusunun IP adresi gibi bilgiler bulunabiliyor.

Ipconfig komutunun uygulanması

Bu komutun sağladığı en büyük yarar bilgisayarımızın ağa bağlanırken kullanacağı geçerli bir IP adresi alınıp, alınmadığını öğrenmemizi sağlar.

ipconfig – ip ayarlarini gösterir

ipconfig /all – ayrıntılı olarak gösterir.

ipconfig /flushdns – dns önbellegini temizler.

ipconfig /registerdns – dnse kaydın yapılmasını saglar.

ipconfig /release – dhcp den ip alıyorsa ip yi bırakır.

ipconfig /renew – dhcp den yeni ip alır.

ipconfig /displaydns – dns in önbelleginde bulunan kayıtları gösterir.

ipconfig /showclassid – dhcp de uyguladıgımız classidleri görürüz.

ipconfig /setclassid dhcp deki classid modifikasyonu .

Ping

Ağ ortamında kullanılan en can alıcı komut budur. Kullanımı “ping IPadresi” şeklindedir. IP adresi kısmına ping çekmek istediğiniz bilgisayarın IP adresi veya domaini (alan adı) yazılmalıdır. Eğer sadece “ping” komutunu kullanırsanız, bu komuta ait bilgilerle karşılaşırsınız.

Bu komutu kullanarak ağ ortamında bir bilgisayarın bağlı olup, olmadığını veya kendi ağ bağlantınızın çalışıp, çalışmadığını kontrol edebilirsiniz.

Bilgisayarınızın IP adresi olup olmadığını;

 

ipconfig /all

yazarak IP değerlerini görebilirsiniz.Ayrıca bilgisayarınızın şebekeye bağlı olup olmadığını öğrenmek için;

ping (IP adresi)

örneğin;

ping 192.133.150.9

yazarak öğrenebilirsiniz.

Tracert

Bu komutun kullanımı “ping” komutuna benzerdir: “tracert IPadresi”. Ip adresi yerine yine alan adı yazılabilir. Bir ağ ortamında bir noktaya ulaşırken geçtiğiniz yol üzerinde yer alan sunucu, router gibi geçiş (hop) noktalarının sırası ve bu noktalara çekilen ping değerlerini görebilirsiniz. Sizin ve ulaşmak istediğiniz nokta arasında bir hop noktasında problem varsa paketleriniz burada kaybolacaktır. Bu komutla bu olayı gözlemleyebilirsiniz.

Tracert komutu, ilk hop noktası yerel ağda yer alan ağ geçidinin olduğuna dikkat edin

tracert komutunu kullanarak bir yolu izlemek için;

Komut İstemini açın ve aşağıdakini yazın:

tracert AnaBilgisayarAdı

Veya tracertIPAdresi yazın.

Burada AnaBilgisayarAdı veya IPAdresi, uzak bilgisayarın (sırasıyla) ana bilgisayar adı veya IP adresi’dir.

Örneğin, bu bilgisayardan http://www.microsoft.com adresine giden yolu izlemek için komut isteminde aşağıdakileri yazın:

tracert http://www.microsoft.com

tracert komutunun yoldaki tüm yönlendiricileri çözümlemesini ve adlarını görüntülemesini istemiyorsanız, -d parametresini kulanın. Bu, yolun görüntülenmesini hızlandırır. Örneğin, yönlendirici adlarını görüntülemeden, bu bilgisayardan http://www.microsoft.com adresine giden yolu izlemek için, komut isteminde aşağıdaki komutu yazın:

tracert -d http://www.microsoft.com

Netstat

Bilgisayarınızın bir ağ ortamında kurmuş olduğu bağlantıların bir listesini çıkartır. Bu listede bağlı bulunan noktanın IP veya DNS adresi, TCP port numarası gibi bilgiler bulunur. Bu komut sisteme doğru veya sistemden dışarıya doğru oluşan bir worm, hack veya benzeri bir saldırı durumunda çok işe yarar. Örneğin tüm pencereleri kapatmanıza rağmen sistemden dışarıya doğru bir çok SMTP bağlantısının görülmesi muhtemel bir solucan (worm) varlığına dalalettir.

Bu komutların sadece yerel ağlar için değil internet gibi geniş alan ağlarında (WAN – Wide Area Network) da sıklıkla kullanıldığını belirtelim. Tabii internette dolaşırken resimde görülen liste daha uzun oluyor.

Bu komutun alt komutları:

netstat -n: adresleri ve bağlantı noktalarının numaralarını sayısal biçimde gösterir (bunu herkes biliyo zati )

netstat -a -n: dosya alırken karşıdakinin ıp nosunu gösterir (bu da çok iyi bir yöntemdir ama amacımız ıp bulmak değil bu konuda tabi)

netstat -a: tüm bağlantıları ve dinleme bağlantı noktalarını gösterir

netstat -b: her bağlantı veya dinleme bağlantı noktası ile ilişkili çalıştırılabilir dosyayı gösterir.

netstat -e: Ethernet istatistiklerini gösterir

netstat -o: her bağlantıyla ilişkili sahip işlem kimliğini gösterir

netstat -p: iletişim kuralının bağlantılarını gösterir

netstat -r: yönlendirme tablosunu gösterir

netstat -s: her iletişim kuralları için istatistikleri gösterir

netstat -v: en önemli netstat komutu olan -v, -b ile birlikte kullanılırsa tüm çalışan dosyalar için bağlantı ve bağlantı noktası oluşumu ile ilgili bileşenlerin sırasını gösterir.

netstat “aralık” CTRL+C tuşlarına basın atlanırsa netstat geçerli yapılandırma bilgisini bir kez yazdırır

Net komutu

net helpmsg 1*** – hata kodunun açıklamasını verir.

net \\10.0.0.6 – ip nosu verilen pcnin paylaşımlarındaki nesneleri gösterir.

net share

 

#####################

 

——————-

ping  “192.168.1.1″ => ip deki diğer bilgisayara ufak veri paketleri gönderip, alarak bağlantıyı test eder. ping client98

ping-a “192.168.1.1″ => ip deki diğer bilgisayara ufak veri paketleri gönderip, alarak bağlantıyı test eder. “-a” parametresi ile ip’deki bilgisayarın adresi görüntülenir.

ping -a -n “192.168.1.1″ => -n parametresinin yanındaki değer kadar veri paketleri gönderilerek test edilir.

—————————————————–

pathping => Bu komut sayesinde routerlar üzeriden geçen verinin kayba uğayıp uğamadığı kontrol edilir.

—————————————————–

ipconfig => Bilgisayarın ağdaki ip adresini gösterir.

ipconfig /all => Bilgisayarın ağdaki ip adresini ve bir çok ekstrayı gösterir.

ipconfig /all >emresupcin.txt => Dökülen tüm bilgiyi emresupcin.txt dosyası içine atar.

ipconfig /release => Bilgisayarın ağdaki ip’sini bırakır.

ipconfig/renew => Bilgisayarın ağdaki ip’sini yeniler. Yenileme işlemi sırasında ilk önce “release”   sonra “renew” işlemi uygulanır.

ipconfig /registerdns => Bilgisayarın adını ve ip’sini DNS e kaydetmek için kullanılır.

ipconfig /flushdns => Dns clientların cache belleklerinde tuttukları isim ve ip adres eşleşmelerine ait bilgileri siler, Cache belleği boşaltır.  (Sorun Çözmek için kullanılır)

ipconfig /displaydns =>Eğer kullandığınız bilgisayar aynı zamanda bir DNS client’ı ise, DNS Cache belleğinde bulunan IP adresleri ve onlara ait olan DNS isimlerinin gösterilmesini sağlar.

——————————————————

arp -a => Cache deki ip çözümlesini gösterir. cache eğer 2 dk içinde yeni bir ip çözümlemesi olmazsa kendini temizler. eğer 2 dk içinde yenilenirse 10 dk daha tutulur.

arp -a “192.168.1.1″

arp -s192.168.0.2 00-02-44-12-24-ad => ip çözümlemesi içinde, ip si verilen bilgisayarın “mac” adresini sabitler.  Cache de sürekli kalır,  silinmez.

——————————————————

net use => Bilgisayarda ki map leri gösterir.

net use h: \\\\\\\\emresupcin\\\\c ===> emresupcin bilgisayarın C sini H olarak map eder.

net use h: \\\\\\\\192.168.0.2\\\\c$ ===> ip’si verilen bilgisayarın gizli admin sharini h olarak map eder.

net use /*delet*e* h: ===> h mapped drive i siler.

net use lpt1: \\\\\\\\server\\\\ibm /persistent:yes ===> Kalıcı printer bağlantısı sağlar.

——————————————————

netstat => Bilgisayara yapılan bağlantıları gösterir.

——————————————————

nbtstat => TCP/IP üzerinde NetBIOS API ile ilgili verilerin gösterilmesini sağlar. Netbios isim tablosunun hem kullandığınız (local) bilgisayar için hemde network üstündeki diğer bilgisayarlar (remote) için gösterilmesini sağlar.

nbtstat -RR => Eğer komutu bir WINS client üzerinde çalıştırıyorsanız, WINS Client’ı WINS server üzerinde yer alan kendine ait kayıtları önce silecek;  sonra tekrar kayıt ettirecektir. (Sorun çözmek için kullanılır)

——————————————————

tracert “192.168.1.1″ => Bu komut sayesinde, farklı TTL süreleri kullanılarak aynı hedefe ICMP paketleri gönderilir. Bu sayede, bilgisayarınızdan bir başka hedef noktaya ulaşırken, paketlerimizin hangi yolları takip ettiği kontrol edilir.

Bu komut ile hedef bilgisayar ve sizin aranızdaki en yakın ve en kısa yolu belirleyen router ların bir listesi gösterilmiş olur.

tracert [-d][-h Maksimum Hop sayısı][-J Hot Listesi][-w Timeout Süresi][Hedef isim]

——————————————————

route print => Routing table döker.

——————————————————

net helpmsg 52 => Hata kod larının açıklamasını döker.

——————————————————

net view =>

net view \\\\\\\\192.168.0.2 ===> İp si yazilmis bilgisayarın paylaştırılmış nesnelerini gösterir.

net view \\\\\\\\client98 ===> İsmi yazılmış bilgisayarın paylaştırılmış nesnelerini gösterir.

net share => Bilgisayardaki paylaştırılmış sürücü ve klasörleri gösterir.

net share hoop=f:\\\\hoop ===> f sürücüsünde oluşturduğumuz hoop klasörünü yine aynı isimle share eder.

——————————————————

hostname => Bilgisayarın ismini gösterir.

%username% => Bilgisayarı logon olan kullanıcı ismidir.

%systemroot% => İşletim sisteminin kurulduğu klasördür.

%userprofile%

——————————————————

net time \\\\\\\\192.168.0.2 => İp si girilmiş olan bilgisayarın tarih ve saatini gösterir.

net time \\\\\\\\client98 => İsmi girilmiş olan bilgisayarın tarih ve saatini gösterir.

net time \\\\\\\\client98 /set /y => ismi verilmiş bilgisayarın tarih ve saatine göre, kullandığımız makineyi ayarlar.

—————————————————–

convert c: /fs:ntfs => C sürücüsünü NTFS sisteme dönüştürür. İçindeki bilgiler silinmez.

—————————————————–

net help command => net komutuna bağlı tüm komutların açıklamasını görüntüler.