Linux Mint 18.x LAMP (Linux + Apache + MariaDB + Php) Sunucu Kurulumu

https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=6282.0 /Butterfly dan alıntıdır.

1)Apache 2.4 Kurulumu

Terminal Komut= sudo apt-get install apache2
Test= Tarayıcıya http://localhost | cevap “It works!”   -> sorun varsa= sudo systemctl restart apache2

2)MariaDB (MySQL’in Uyumlu Çatallaması) Kurulumu

Terminal Komut= sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client
root şifresi Ayar= sudo mysql_secure_installation |enter , Y , şifre , şifre , y ,y ,y
test= #root girişi > sudo mysql -u root -p  |quit  #maria db >sudo service mysql status

MariaDB öncesi MSQL kurulu iste ; 
sudo systemctl stop mysql
sudo apt-get –purge –auto-remove mysql-server mysql-client mysql-common
sudo apt-get autoclean
sudo rm -rf /var/lib/mysql/
sudo rm -rf /etc/mysql/

3)PHP 7.0 Kurulumu

Terminal komut= sudo apt-get install php7.0 libapache2-mod-php7.0
Terminal Komut= sudo systemctl restart apache2
Test=php -v
Test terminal =sudo xed /var/www/html/testphp.php
yaz ;

 

git;
http://localhost/testphp.php
|php bilgileri sayfası

4 – PHP için MariaDB (MySQL) Destek Paketlerinin Kurulumu

PHP7’ye MariaDB (MySQL) desteği kazandırma
Terminal Kod= sudo apt-get install php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-gd php7.0-intl php-pear php-imagick php7.0-imap php7.0-mcrypt php-memcache  php7.0-pspell php7.0-recode php7.0-sqlite3 php7.0-tidy php7.0-xmlrpc php7.0-xsl php7.0-mbstring php-gettext
Terminal Komut=sudo systemctl restart apache2
Test= (açılan sayfada mysqli ve mysqlnd kısımlarında “enabled” yazacak).
http://localhost/testphp.php

5 – PhpMyAdmin Kurulumu (Tercihli)

Terminal Kod=sudo apt-get install phpmyadmin

İşlemler -1-
Kurulum sırasında sizden tercih yapmanız isteyecek bir alan gelecek. Bu ekranda yukarı ve aşağı tuşları ile apache2’yi seçmeli ve boşluk tuşuna basarak işaretlmesiniz. Sonrasında sekme (tab) tuşuna basarak “Tamam” seçeneğini seçip giriş (enter) tuşu ile kuruluma devam edeceksiniz.

phpmyadmin paketinin veritabanı dbconfig-common ile yapılandırılsın mı? > Evet
phpmyadmin paketi için MySQL uygulama parolası > belirle

işlemler -2-
apache2.conf yapılandırma dosyasını açınız,
Terminal Komut=sudo xed /etc/apache2/apache2.conf
|en alt satıra ekle=Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
Terminal Komut=sudo systemctl restart apache2

Artık http://localhost/phpmyadmin ile PhpMyAdmin web arayüzüne ulaşabilirsiniz. Açılan sayfada kullanıcı adı olarak root, parola olarak MariaDB kurulumunda belirlenen root parolasını gireceksiniz.

Root Komutuyla Giriş yapılamazsa ;

terminal komut= sudo mysql -u root

MariaDB kabuğunda sırasıyla aşağıdaki komutları çalıştırınız.

use mysql;
update user set plugin='' where User='root';
flush privileges;
exit

Ardından http://localhost/phpmyadmin web arayüzünü tazeleyip yeniden oturum açmayı deneyebilirsiniz.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PHP5 Linux Mint 18/Ubuntu 16.04 deposunda mevcut değil. Bir PPA deposu yardımıyla kurulabiliyor

Linux Mint 18’e PHP 5.6 Kurulumu

Kod:

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Kod:

sudo apt-get update

Kod:

sudo apt-get install php5.6 libapache2-mod-php5.6 php5.6-curl php5.6-gd php5.6-mbstring php5.6-mcrypt php5.6-mysql php5.6-xml php5.6-xmlrpc


PHP Sürümleri Arasında Geçiş

Aşağıdaki komutla PHP sürümleri arasında istemci bazında geçiş yapabilirsiniz.

Kod:

sudo update-alternatives --config php
Komutu çalıştırdığınızda aşağıdakine benzer çıktı alacasınız, bu ekrandan varsayılan PHP sürümünün başındaki rakamı girerek seçim yapabilirsiniz..

Kod:

php alternatifi için 2 seçenek var (/usr/bin/php sağlanıyor).

Seçim       Yol              Öncelik   Durum
————————————————————
* 0            /usr/bin/php7.0   70        otomatik kip
1            /usr/bin/php5.6   56        elle ayarlanmış kip
2            /usr/bin/php7.0   70        elle ayarlanmış kip

Mevcut seçimi[*] korumak için ‘a basın ya da seçiminizin numarasını girin:

Aşağıdaki şekilde Apache‘nin kullanacağı PHP sürümleri arasında  geçiş yapabilirsiniz.

PHP 7.0’dan PHP 5.6’ya geçiş için aşağıdaki komutu çalıştırınız.

Kod:

sudo a2dismod php5.6 & sudo a2enmod php7.0 & sudo service apache2 restart
PHP 5.6’dan PHP 7.0’aa geçiş için aşağıdaki komutu çalıştırınız.

Kod:

sudo a2dismod php7.0 & sudo a2enmod php5.6 & sudo service apache2 restart
Sonrasında aşağıdaki komutla Apache servisini yeniden başlatmayı unutmayınız.

Kod:

sudo systemctl restart apache2


Kurulum sonrasında aşağıdaki komutla sürüm kontrolü yapılabilir.

Kod:

php -v
Kaynak

Linux Failed to mount | Windows is hibernated hatası Fix

 

Error mounting: mount exited with exit code 14: Windows is hibernated, refused to mount.
Failed to mount ‘/dev/sda*’: Operation not permitted
The NTFS partition is hibernated.

Windows yanına linux kuranların ntfs klasörlerine ulaşmak istediğinde karşılaştığı bu hatanın bir kaç çözümü var.

1) En basitleri ve orjinalliği bozmayan çözümü ;
windows > çalıştır (Win+R) > cmd > shutdown /s /t 0
bu şeklide windows u kapattığınızda rahatlıkla [linux |ubuntu,mint vs. farketmez] ntfs disk bölümünüze ulaşabilirsiniz.

// aşağıda vereceğim diğer maddelerde sda ve media klasör/dosyaları sizin bilgisayarınızda fark gösterebilir işlem yaparken bunları dikkate alınız.

2) Sadece okuma izni vererek erişmek ;

sudo mount -o ro /dev/sda2 /mnt
-o ro = okuma izni vermeye yarıyor. (read only)

3) Denemediğim ama çözüm olarak hiberfile silinmesiyle sorunun çözümü olan 
sudo mount -t ntfs-3g -o remove_hiberfile /dev/sde2 /media/FE46D60C46D5C615

#ek olarak bir yerde bu işin neden kaynaklandığını açıklamış onuda paylaşıyorum ;

First, make sure you have cleanly shutdown windows and have not hibernated it.

According to the ntfs-3g manual, there is an option that allows you to do this:

remove_hiberfile
Unlike in case of read-only mount, the read-write mount is
denied if the NTFS volume is hibernated. One needs either to
resume Windows and shutdown it properly, or use this option
which will remove the Windows hibernation file. Please note,
this means that the saved Windows session will be completely
lost. Use this option under your own responsibility.

So, I stress that this will destroy any unsaved data that is in the hibernated Windows session. If that is not an issue for you, you should be able to access the drive by running:

sudo ntfs-3g -o remove_hiberfile /dev/sdXN/path/to/mount
Change sdXN to your windows partition (e.g. /dev/sda1) and /path/to/mount to the actual path you want to mount to.

That should mount the drive correctly and since it will delete the hibernated session file, it should mount normally from now on.

 

Linux Mint – Sonradan Swap Alanı Eklemek

Sonradan Swap Alanı eklemek

# Bu Konuda Türkçe Makale Yok Pratik Yoldan Anlatacağım.
# 3 Adımda..

 /etc/fstab dosyasının üzerinde dönen bir olay var fakat biz oraya hiç editorlerle bulaşmadan halledeceğiz.
1) Bu Kod ile Swap Dosyamızı Oluşturalım.
 dd if=/dev/zero of=/var/my_swap bs=1024 count=131072burada bilinmesi gereken  count=131072 -> (128 x 1024 = 131072) 128 mb a denk gelmekte.

2) Sırasıyla bu kodları girerek aktif edeceğiz.

 mkswap -f /var/my_swap
 swapon /var/my_swap

3. Adım check etmek aslında 🙂
Komut> free

aykanakduman.blogspot.com.tr

aykanakduman.blogspot.com

Silmek için ise ;

swapoff /var/my_swap
rm /var/my_swap